کلاس های تابستانی همراه با نیاز سنجی و بررسی علاقه مندی های دانش آموزان، در زمینه های  زبان، روباتیک، نجوم و والیبال (درسالن هاشم زاده) در ایام تابستان تشکیل شد.  کلاس های تابستانی همراه با نیاز سنجی و بررسی علاقه مندی های دانش آموزان، در زمینه های  زبان، روباتیک، نجوم و والیبال (درسالن هاشم زاده) در ایام تابستان تشکیل شد. 

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com