برگزاری جلسات جهت نیاز سنجی مسائل آموزشی اعم از تجهیزات و نیاز های انسانی و همچنین برنامه ریزی جهت بهره برداری از مدرسین و اساتید متخصص در شهریور سال 1394
 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com