افتتاح سایت کامپیوتری دبستان در تاریخ 94/8/25  با حضور مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش صورت گرفت. 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com