برگزاری اولین کارگاه آموزشی راه های پرورشی خلاقیت برای همکاران از شهریورماه با حضور خانم فتحی آغاز شد وراه های پرورشی خلاقیت در راهکارهای اجرایی در کلاس های درس به همکاران آموزش داده شد.

دومین کارگاه آموزشی مربوط به ادامه ی جلسه پرورش خلاقیت در آبان  ماه تشکیل و ضمن بازخورد راهکارهای اجرایی در این جلسه موارد تکمیلی آموزشی داده شد.
 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com