بيانيه مأموريت مدرسه:


کارکنان و معلمان دبستان و پیش دبستانی مدرسه هیئت امنای زنده یاد حاج عباس پیله وریان خود را به ملزم به ایجاد محیطی شاد و غنی برای یادگیری دانش آموزان می دانند تا کودکان در آن از همدیگر بیاموزند و به همدیگر یاد دهند، مهارتهای اجتماعی را بیاموزند، تواناییهای خود را بروز داده و یاد بگیرند از آن نهایت استفاده را ببرند، در کلیه امور زندگی روش حل مسئله را به کار ببرند و بتواند همسو با سند برنامه درسی ملی نیازهای آموزشی کودکان را تامین نماید.

چشم انداز:
با اتکا به قدرت لایزال الهی و در پرتو تلاش مجدانه، مدیریت هوشمند و خلاق در مسیر تحقق بیانه ماموریت دبستان، این مجموعه آموزشی در سال 1400 در ردیف بهترین دبستان دولتی شهرستان کاشان و برخوردار از شاخص های کیفی مطلوب در زمینه فعالیت های آموزشی و پرورش نیروی انسانی خواهد بود. در افق این چشم انداز دانش آموزان و معلمان دبستان هییت امنایی حاج عباس پیله وریان دارای ویژگی های زیر خواهند بود:
دانش آموزانی: 
دارای مهارتهای زندگی و اجتماعی.
معلمان و مربیانی: 
تسهیل گر، الگو، دارای مهارتهای فنی و شایستگی های حرفه ای.
محیطی:
برخوردار از فناوری آموزشی وایجاد زمینه لازم  برای خلاقیت ونو آوری همراه با ایجاد فرصتی برای شناخت وکار بست فضایل و آداب زندگی و توسعه مهارت های حرفه ای 
اولیا:
برخوردار از مهارتهای ارتباطی و دارای مهارت های فنی


 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com