- اولين جلسه هيئت امناي دبستان زنده ياد حاج عباس پيله وريان در تاریخ 94/10/9 با حضور اعضاي محترم هيئت امنا به شرح زير برگزار شد:

نام و نام خانوادگي                                        سمت                                           تحصيلات

آقاي مهدي ابن علي                             رئيس انجمن اولیا مربیان                   کارشناسي ارشد دامپزشکي

خانم فاطمه احتشامی                                  معاون آموزشي                             کارشناس علوم تربيتي

آقاي حاج اصغر پيله وريان                          رئیس هیئت امنا                کارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي

خانم آسيه تفويضي                                      مدير دبستان                             کارشناسي ارشد ادبيات

آقاي دکتر اميرحسين چيت سازيان   استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه کاشان           دکتري پژوهش و هنر

خانم فريده شعبان زاده                               معاون پرورشي                                کارشناسي ادبيات

خانم زهرا صعباتي                                     آموزگار سوم                               فوق ديپلم آموزش ابتدايي

آقای حسین عصار                    رئیس پژوهشکده دانش آموزی و نماینده اولیا                کارشناسی

حجت الاسلام منصور فرجی                    مدیر حوزه علمیه کاشان                     کارشناسی ارشد علوم قرآنی

آقای فهیمی تبار                         استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان                دکتری الهیات  

آقای دکترسید عبدالجابر قدرتیان  ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان        دکتری مدیریت

آقای مرتضی پیله وریان                          نماینده خیر محترم                               کارشناسی عمران
- مباحث و موضوعات مطرح شده در جلسه:

1) جناب آقاي چيت سازيان نکاتي رادر مورد  برگزاري جشن تکليف به صورت پربار و درون مدرسه اي يادآور شدند.تاکید ایشان بیشتر روی جنبه ی معنوی ومذهبی است.به نظرایشان شخصیت انسان دردبستان شکل می گیرد.اگردرابتدایی خوب عمل شوددرمقاطع بالاترخیلی مسائل حل شده خواهد بود.

2) جناب آقاي فهيمي تباربه شاد نمودن محيط مدرسه و برگزاري کارگاه هايي جهت نشاط و تغيير نگرش دانش آموزان و همچنين افزايش حس جمع گرايي و مشارکت تاکيد داشتند.ضمنا به روز بودن و افزایش اطلاعات معلمان را از ضروریات قلمداد کردند. ایشان به جنبه ی روانی وعاطفی و تخلیه ی احساسات دانش آموزان تاکید خاص داشتند. به نظر ایشان ساختمان مدرسه باید گویا باشد.به عنوان مثال شکل قلب باشد تا جنبه ی آموزشی هم داشته باشد.
3) آقاي حاج اصغر پيله وريان نيز نظرات خود را در رابطه با افزايش فضاي سبز دبستان وبالا بردن اطلاعات معلمين ازطريق دانشگاه فرهنگيان مطرح فرمودند. ایشان به فوایدامتحان کتاب باز ومشورتی درراستای بهبود یادگیری اشاره کردند. ایشان نیز مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه را بسیار کارآمد تلقی نمودند.

4) جناب آقاي فرجي نيز نکاتي را در رابطه با فعاليت هاي فرهنگي هنري بيان نمودند.اهم موضوعات مطرح شده از طرف ایشان به شرح ذیل می باشد: الف - نصب تابلو وچسباندن کارهای هنری دانش آموزان درباره ی موضوعی خاص ب - واگذاری مدیریت بخشی ازمدرسه به دانش آموزان ج - تعبیه ی اتاق اسباب بازی در مدرسه مشروط بر اینکه هر اسباب بازی یک پیام داشته باشد.
5)جناب آقاي ابن علي نيز به تشويق دانش آموزان از طرف معلمين اشاره کردندوجایزه و تشویق رابه عنوان مهمترین راهبرد آموزشی وپرورشی معرفی کردند .

6)گزارش  تمامي فعاليت هاي مدرسه(فرهنگي و آموزشي وفوق برنامه توسط سرکار خانم تفويضي و همچنين فعاليت هاي مشاوره اي توسط سرکار خانم ساداتي نژاد داده شد.

درپایان جلسه مقرر گردید درارتباط با تصویب سیاست های کلی مدرسه تعدادی از پیشنهادات ارائه شده رابه صورت پروژه در آورده وآنها را عملیاتی کنیم.

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com