آموزش اطفا حریق با همکاری سازمان آتش نشانی جهت آموزش دانش آموزان در دو جلسه در روز های یکشنبه و دوشنبه 94/10/13و94/10/14 برای تمامی پایه ها

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com