برگزاري نقاشي همگاني دانش آموزان دبستان پيله وريان با همکاري کانون نجوم سپهر کاشان و با هدف آگاهي دانش آموزان از فعاليت هاي نجومي کشور به مناسبت روز ملي فناوري فضايي ايران در تاريخ 94/11/14 .
در اين مراسم دانش آموزان سفر به فضا را به تصوير کشيدند.
 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com