برگزاری دومین جلسه هیئت امنا مدرسه زنده یاد حاج عباس پیله وریان با حضور اعضای محترم هیئت امنا در تاریخ 95/1/25   

دستور کارجلسه:
                                                                                                                                                                                                                                 1)ارائه گزارش عملکرد شش ماهه دبستان 
                                                                                                                                                                                                                                         2)بررسی سند چشم انداز مدرسه   
                                                                                                                                                                                                                             3)بررسی دستو العمل جشنواره خلاقیت

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com