برگزاری جلسه  شورای دانش آموزی در تاریخ 95/1/29  با حضور اعضای شورا و سرکار خانم شعبان زاده و با موضوع پیگیری  و برنامه ریزی فعالیت های ماه اردیبهشت
 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com