آغاز هفته سلامت از تاریخ 95/2/1 الی 95/2/7 با شعار غلبه بر دیابت

برنامه های اجرایی آغازین روز هفته سلامت :

1.آموزش دانش آموزان جهت پیشگیری از بیماری دیابت                                                                                                                                                   

2. صبحانه و تغذیه سالم در دبستان

3.برگزاری پیاده روی دانش آموزانه بر دیابت

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com