در راستای طرح ارتقاء درس قرآن کریم ، دانش آموزان پایه سوم به شکرانه توانایی در روان خوانی این کتاب آسمانی، شادی خود را درقالب  جشنی با نام" جشن شکرگزاری رو خوانی قرآن" نمایان نمودند.
متقارن با این برنامه، جشنی با نام" جشن خودکار" نیز با هدف آغاز استفاده از خودکار برگزار گردید.

 

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com