برگزاری سومین جلسه هیئت امنا با حضور اعضای محترم در تاریخ 1395/6/29 جهت تصویب برنامه سالانه و برنامه های اجرایی دبستان و همچنین ارائه گزارش عملکرد دبستان
 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com