ویژه برنامه های روز جهانی کودک درروز چهارشنبه95/7/14  دبستان پیله وریان  :
پرواز آرزوهای عزیزانمان که چون حلقه های زنجیری در هم تنیده بود.
قرائت بیانیه ای به کودکان مظلوم یمن
ویژه برنامه های کودکانه و شاد در حیاط مدرسه

 

   نظرات:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


Web hosting by Somee.com